Obrázek žárovky
Tipy a nápady, jak ušetřit, pro vás připravuje Pražská energetika
Jungmannova 747/28
Po - Čt 9:00 - 18:00
Pá 9:00 - 12:00
267 055 555,
840 550 055
 

FAQ a tipy na úspory

Úspory energie
 

Tipy na recyklaci elektrospotřebičů

 • Proč mám recyklovat elektrospotřebiče?
  • Zbavit se vyřazených elektrospotřebičů vyhozením do kontejneru je nezákonné a především by to byla velká škoda. V naší legislativě jsou spotřebiče klasifikovány jako "zvláštní" odpad "Z", protože jsou v nich použity materiály, které mohou ohrozit životní prostředí, anebo mohou být znovu využity jako suroviny.
  • Výrobci a dovozci mají od srpna 2005 povinnost zajistit zpětný odběr, zpracování a odstranění starých elektrospotřebičů. Náklady má pokrýt recyklační poplatek, který je uveden odděleně od ceny zakoupeného výrobku a slouží na likvidaci zboží. Do ceny spotřebičů vyrobených po roce 2005 musejí výrobci a dovozci zahrnout i náklady na jejich budoucí likvidaci.
  • Vyřazené spotřebiče je možné zdarma odevzdat v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách, které nabízejí při zakoupení nového spotřebiče možnost odvezení starého.
  • Zpětně odebraná elektrozařízení jsou přepravena ze sběrných míst ke zpracování do zpracovatelských společností, kde zajišťují jejich odbornou demontáž, recyklaci, případně zde rovněž ekologicky vhodně odstraní elektroodpad. Recyklovatelné materiály se nakonec vrací zpět do výroby.

Chladničky, mrazničky a jejich kombinace

 • Proč není vhodné umístit mrazničku do místnosti, kde je příliš nízká teplota?
  • Při příliš nízké vnější teplotě dochází k tomu, že teplotní rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou chladničky je minimální. Teplota v chladničce tedy nebude růst, proto termostat neuvede do činnosti chladicí okruh a dojde k znehodnocení potravin.
 • Jak nejrychleji a nejefektivněji rozmrazit mrazničku?
  • Pro urychlení rozmrazení použijte hrnec s vařící vodou a postavte ho do lednice, nejlépe na dřevěné prkénko.
 • Mám si pořídit kombinovanou chladničku (chladničku a mrazák) s jedním, nebo se dvěma kompresory?
  • Nejlevnějším řešením (zároveň však nejméně komfortním) je jeden kompresor, jeden okruh. Jednokompresorové kombinace mají také o něco nižší spotřebu. Jejich hlavní nevýhodou je ale nutnost vypnutí celého spotřebiče při odmrazování (a pokud se porouchá lednička, nebude fungovat ani mraznička). Navíc je u kombinace s jedním motorem a jedním okruhem teplota hlídána pouze jedním termostatem.
  • V případě jednoho kompresoru a dvou okruhů je cena mírně vyšší, ale teplotu si nastavíte zvlášť pro ledničku a zvlášť pro mrazničku.
  • Dvoukompresorové ledničky mají o něco vyšší spotřebu než jednokompresorové, ale i kombinace se dvěma motory seženete v třídě A+; mají dva na sobě nezávislé motory, které zajistí samostatný a nezávislý provoz mrazicí a chladicí komory. Je tedy možné samostatně vypnout zvlášť lednici a zvlášť mrazák a v každé části kombinovaného spotřebiče se dá také nastavit jiná teplota.
 • Jak se liší chladničky třídy A od třídy A+?
  • Chladničky třídy A+ mají o 25 % nižší spotřebu energie, než je tomu u třídy A. Uvážíme-li, že už spotřebiče třídy A mají spotřebu pod 1 kWh/24 hod., ve třídě A+ se dostaneme k 0,75 kWh/24 hod. Tyto údaje však nebudou platit, postavíme-li chladničku nevhodně do blízkosti zdroje tepla (trouby, myčky apod.), ani máme-li v místnosti teplotu nad 20 °C.
 • Co je to akumulační doba u mrazničky a k čemu slouží?
  • Hodnota akumulační doby udává dobu uchování potravin ve zmrazeném stavu v případě, že mraznička bude odpojena od elektrického zdroje. Hodnota akumulační doby je závislá nikoliv na kompresoru, nýbrž na kvalitě izolace mrazničky. Akumulační doba se pohybuje od 10 hodin výše. Vysoká akumulační doba se Vám vyplatí, zejména pokud mrazák využíváte naplno.

Varné desky

 • Co je to funkce Power boost?
  • Plotýnky s funkcí Power boost poskytují v případě potřeby tolik energie, že je možno ohřát velké množství tekutiny za bezkonkurenčně krátkou dobu. Například 1 litr studené vody lze přivést k varu za cca 2 minuty. Sklokeramické varné desky s touto funkcí jsou vhodné pro rodiny s malými dětmi.
 • Co je to funkce „STOP+GO“?
  • Čidlo, které přepne při aktivaci příslušnou plotýnku z nastaveného výkonu na režim pouhého udržování tepla. Po přerušení se opakovaným dotekem plotýnka opět vrátí na výchozí stupeň.
 • Co je to časový spínač pro plotýnky?
  • Dotykovým tlačítkem TOUCH – CONTROL lze pro každou plotýnku volitelně nastavit dobu vaření. Je-li dosaženo konce doby vaření, plotýnka se automaticky vypne a zazní akustický signál.
 • Co je to SINGLE-CONTROL pro ovládání varných plotýnek?
  • Některé plotýnky jsou vybaveny zcela nezávislým ovládáním každé plotýnky pomocí vlastních bezdotykových čidel. Každá varná plotýnka má vlastní přednastavení pomocí šipkových symbolů +/-, dále přiřazení varné plotýnky se zabezpečením proti omylu. V důsledku tohoto jednoznačného přiřazení ovládacích prvků se bezpečnost a tedy i komfort při vaření podstatně zvýší.
 • K čemu slouží uzamykací tlačítko?
  • Po stisknutí tohoto tlačítka se nastavený příkon zablokuje. Tím se zabrání nechtěné změně, například při čištění. Ve vypnutém stavu se dá zablokovat celá varná deska.
 • Jsou indukční varné desky úspornější než ostatní?
  • Úspornost je velkou výhodou indukčního vaření. Ohřívá se přímo dno nádoby, takže ztráty při přechodu tepla jsou minimální. Proti klasickým sklokeramickým, elektrickým (i plynovým) deskám tak ušetříte téměř 50 % elektrické energie, a jako bonus získáte také 50 % času, protože na indukčních varných deskách se vaří mnohem rychleji.

Trouby

 • K čemu slouží horký vzduch?
  • Teplo z horního či spodního ohřevu je rozháněno ventilátorem, který zajistí rovnoměrné proudění horkého vzduchu, a lze tak péci v několika úrovních, ideální je využití při pečení cukroví, ale ani aroma různorodých pokrmů se nesmíchá. Výhodou je úspora času i energie.
 • Co je to multi horký vzduch (někdy též 3D)?
  • Kombinuje ventilátor, topné těleso a spodní ohřev; využívá se k pečení pečiva, ale i rozmrazování potravin a sušení ovoce.

Pračky

 • Mám zvolit pračku s automatickým dávkováním pracího prostředku?
  • Automatické dávkování vychází ekonomičtěji, protože zbytečně nepředávkovává. Pokud dáváme více pracího prostředku, tak plýtváme nejen jím, ale i vodou a elektřinou, protože pračky mají ochranu proti přepěnění, upustí vodu s práškem a dopustí novou, která se znovu ohřívá.
 • K čemu slouží parní funkce u pračky?
  • Pára proniká prádlem účinněji než voda. Molekuly páry jsou menší, aktivnější a mají vyšší teplotu. Pára se tak dostane mezi vlákna a rozpustí nečistoty, odstraní zápach a zničí alergeny. Praní s párou navíc trvá kratší dobu, protože pára dosáhne vyšších teplot mnohem rychleji. Parní funkcí lze oděvy také jen „osvěžit“, např. po návratu z restaurace.
 • Na co je sprchování prádla?
  • Sprchování poslouží k rychlejšímu a rovnoměrnějšímu rozpuštění pracího prostředku a rovnoměrnému namočení prádla.

Myčky nádobí

 • Co to je systém senzor-logic u myčky nádobí?
  • Tento systém rozpozná, kolik je v myčce nádobí a jakého je druhu, a přizpůsobí tomu spotřebu vody a energie. Není přitom rozhodující, jak je nádobí rozloženo do vrchního a spodního koše. Senzory dále změří, jak rychle se v myčce ohřeje voda a kolik vody steče z nádobí. Z těchto údajů pak elektronický systém propočítá již během prvního opláchnutí přesný průběh celého dalšího programu, přizpůsobeného aktuální náplni nádobí. Myčka vybavená tímto senzorem nespotřebuje víc energie a vody, než je skutečně nezbytné.
 • Spotřebuji při mytí nádobí v myčce více vody než při mytí pod tekoucí vodou?
  • Ne. Co se týče spotřeby vody, je myčka úspornější. Spotřeba vody na jeden mycí cyklus bývá od 11 litrů a ani u starších či levnějších myček pravděpodobně nepřekročí 20 litrů. U každé myčky však platí základní pravidlo: nejúsporněji myjete tehdy, když je myčka plně naložená (ne přeplněná).
  • Nezapomínejte, že při použití myčky ušetříte také především svůj čas, který můžete věnovat zajímavějším činnostem, než je mytí nádobí.  
 • Mám zvolit raději myčku šířky 60, nebo 45 cm?
  • Úsporněji vychází myčka šířky 60 cm - za předpokladu, že ji zapínáme naplněnou. Spotřeba elektrické energie je srovnatelná, spotřeba vody bývá vyšší o cca 2-3 litry, avšak umyje se o třetinu nádobí více. Je tedy výhodnější zakoupit více kusů nádobí a myčku zapínat, až když se naplní.

Sušičky prádla

 • Mám zvolit kombinovanou pračku se sušičkou, nebo raději dva oddělené spotřebiče?
  • Z hlediska spotřeby energie jsou ekonomičtější dva oddělené spotřebiče. Kombinovaný spotřebič má vyšší spotřebu vody, dvojnásobný čas sušení (pracujeme jen s polovinou náplně) a tím i vyšší spotřebu elektrické energie.
 • Potřebuji pro umístění sušičky na prádlo napojení do odpadu?
  • Nepotřebujete. Co se týče kondenzačních sušiček, pára vzniklá při sušení se opět přeměňuje ve vodu a je zachycována do speciálního zásobníku. Po ukončení sušení stačí vodu jednoduše vylít nebo odvést do odpadu. U ventilačních sušiček je nutné odvádět horký vzduch ven z místnosti.
 • Je ekonomicky výhodné pořízení sušičky?
  • Vezmeme-li v potaz, že při používání sušičky již téměř odpadne žehlení prádla (s výjimkou košil) a dále odpadá sušení prádla v interiérech bytů, nucené odvětrání vlhkosti apod., její pořízení se vyplatí.
  • Nezapomínejte, že při použití sušičky ušetříte také především svůj čas, který můžete věnovat zajímavějším činnostem, než je věšení a žehlení prádla.

Digestoře

 • Mám zvolit raději digestoř odtahovou, nebo postačí recirkulační?
  • Pro odtahový princip zpracování par a pachů potřebujeme mít především dispozice pro vyvedení digestoře – co nejširší, nejkratší a nejméně meandrovité odtahové potrubí; průměr odtahu by neměl být větší než průměr vývodu digestoře. To obnáší vyšší pořizovací náklady a náklady na montáž.
  • Recirkulační digestoř filtruje vcházející vzduch přes uhlíkový filtr a pročištěný jej vrací zpět do místnosti. Díky tomuto principu tedy není závislá na komínu nebo průtahové šachtě a může být umístěna kamkoliv.
  • U recirkulačních digestoří však musíte počítat s výměnou filtru minimálně 1x za půl roku nebo po 120 provozních hodinách; novější modely jsou vybaveny přímo ukazatelem nasycenosti filtru a upozorní Vás na jeho zanesení. Jedná se tedy naopak o vyšší provozní náklady, vyšší hlučnost přístroje.
 • Je účinné při použití digestoře větrat oknem?
  • Větráte-li při použití digestoře, její práci ničíte. Současným během digestoře a větráním vznikne tzv. příčné větrání a průvan Vám pokryje nábytek mastnou párou. Ideální je, když Vaše okno bude otevřeno na mikroventilaci – v takovém případě bude mít digestoř odkud brát vzduch a větrání tak pomůžete.
 • Jak zjistím, zda je digestoř ještě dostatečně účinná?
  • Digestoř by měla udržet přisátý kancelářský papír formátu A4 i na nejnižší stupeň výkonu.

Vysavače

 • Jaké filtry jsou u vysavačů nejefektivnější?
  • Filtr umístěný před motorem (vzduchový filtr) zachycuje jemné nečistoty a chrání motor před poškozením, jestliže nám netěsní papírový filtr; a může mít také uhlíkovou nebo antibakteriální vrstvu.
  • Výstupní filtry jsou montovány na výstupu vzduchu z motoru, měly by odstranit velice jemné částice prachu a mohou taktéž mít u některých vysavačů antibakteriální nebo uhlíkovou vrstvu, která slouží k zachycení pachů. Často se u vysavačů můžete setkat s pojmy: standardní filtry, HEPA filtry (třída filtru určuje množství odfiltrovaných částitc v %), filtry S či celoživotní filtry.
  • Vysavače se standardní filtrací jsou dostačující pro domácnosti bez zvířat a tam, kde žádný z členů domácnosti netrpí nějakou alergií.
  • Filtrační systémy, jež mají zaručit filtraci co největšího množství částic způsobujících alergie, jsou označovány jako HEPA filtry, filtry třídy S. Ty zachytí až 99,9 % částic prachu o velikosti 0,3 mikrometru.
  • U celoživotních filtrů je jejich hlavní přednost jasná.
  • Pro ještě důkladnější vysávání jsou některé cyklonové vysavače vybaveny MEMA filtry, které zachytí částice prachu o velikosti 0,1 mikrometru. Nesmíte ovšem zapomenout MEMA filtr vyprat po 6 měsících provozu přístroje. Firma Moulinex naopak využívá ve svých vysavačích Ulpa filtry, které dokážou zachytit dokonce mikroskopické částice, jako jsou pyly a exkrementy roztočů. O těchto filtrech se uvádí, že jsou dokonce 30krát efektivnější než běžné elektrostatické filtry a 3krát efektivnější než filtry třídy S.
  • Nezapomeňte dbát na doporučenou výměnu filtrů - zanesené filtry nejen přestanou pohlcovat škodlivé částice, ale také snižují sací výkon a účinnost vysavače, čímž zvyšují spotřebu elektrické energie.
 

Kalendář probíhajících akcí

 •  
 • Archiv akcí

  Momentálně není naplánována žádná akce.
  Můžete nahlédnout do archivu akcí.

Zvýhodněná nabídka zboží

Využijte možnosti nákupu úsporných světelných zdrojů Osram za zajímavé ceny.

Facebook